Main Contact

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
Trubarjeva cesta 2
1000 Ljubljana
Slovenija

www.nijz.si

Ga. Vesna Šmarčan, univ.dipl.psih.
E-pošta: Vesna.Smarcan@nijz.si