Mind your Trip

NPS (Nove psihoaktivne substance) ali sintetične droge so danes že zelo razširjene. Številne tovrstne droge so legalne za osebno rabo. Vendar pa še vedno predstavljajo tveganje! Mind Your Trip vam pomaga nadzorovati rabo NPS. Skupaj s strokovnjaki ponujamo številne načine za nadzor rabe NPS:

Informacije

Sintetične droge

Sintetične droge, poznane tudi kot raziskovalne kemikalije, so zasnovane tako, da posnemajo učinke nadzorovane substance, vendar niso klasificirane kot ilegalne in/ali zaznane na standardnih preskusih za ugotavljanje prisotnosti drog. Sintetične droge vključujejo psihoaktivne substance, ki jih je Evropska Unija uvrstila med Nove psihoaktivne substance (NPS).

Pod NPS spada več sto različnih drog, praktično vsak teden pa je ustvarjena nova. Te droge lahko razdelimo v skupine na več načinov. Eden od teh načinov je ti. Krog drog (Drugs Wheel), ki ga je razvilo britansko združenje DrugWatch na podlagi zakonodaje v Veliki Britaniji. Na tej spletni strani uporabljamo podoben pristop