Zakonodaja

Pod nadzorom?

NPS, pa tudi druge droge in zdravila, lahko uvrstimo kot »nadzorovane« ali »nenadzorovane« s strani zakonodaje. Za »nadzor« psihoaktivnih substanc obstaja mednarodni sistem za nadzor nad drogami. Ta sistem vključuje tri mednarodne konvencije (sporazumi), ki so jih osnovali Združeni Narodi v 1961, 1971 in 1988.

NPS so vključene samo v konvencijah iz leta 1961 in 1971. V teh sporazumih so substance razvrščene glede na stopnjo tveganja za zlorabo in terapevtsko ali zdravstveno vrednost. Substance na seznamu I, kot sta MDMA ali LSD, so smatrane kot najnevarnejše in so najostreje nadzorovane. Mednarodni sporazumi za nadzor nad drogami pa od nobene države v ZN ne zahtevajo, da uživanje drog smatra kot kaznivo consumption dejanje (posedovanje drog pa possession ).

Državno in mednarodno

NPS ne bodo nemudoma pod državnim ali mednarodnim nadzorom. NPS so pogosto na novo razvite kemične spojine, zato še niso znane in navedene v seznamih drog. Zato je v prvem koraku substanco dovoljeno izdelovati, prodajati in kupovati. Ko NPS odkrijejo organi pregona in/ali laboratoriji in to sporočijo državnemu ali Evropskemu »opozorilnemu sistemu« za zgodnje odkrivanje novih drog, steče nadzor nad (zdravstvenimi) škodljivimi učinki substance v družbi. Ko je zaključena (potencialna) ocena škodljivih učinkov, se lahko začne nadzor nad novo substanco. Ta bo nato dodana na (državni ali mednarodni) seznam za »nelegalne droge«. Izdelava, preprodaja, trgovanje in posedovanje substance s tem postane strogo nadzorovano (ali kaznivo) dejanje.

Svetovna zdravstvena organizacija

Na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije lahko najdete sezname z vsemi substancami, ki so pod mednarodnim nadzorom. WHO oceni tveganja psihoaktivnih substanc in nato svetuje, katere morajo biti mednarodno nadzorovane (in v katerem seznamu). Posamezne države lahko določene substance ali celotno skupino kemičnih snovi nadzoruje z nacionalnimi zakoni o drogah, tudi če te substance (še) niso mednarodno nadzorovane. Za informacije o tem, katere substance in/ali skupine substanc so nadzorovane v vaši državi, preverite stran vaše države na tej spletni strani.

Zelo jasno razlago pravne definicije NPS in razlike med nadzorovanimi in nenadzorovanimi substancami (državno in mednarodno) podaja ta kratek posnetek, pripravljen s strani Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (ECSDO).